Pionier a zakladateľ firmy SIKLA Sighard Klauß má 80 rokov

Vízia „Nedalo by sa to urobiť jednoduchšie, rýchlejšie, lepšie alebo inak?“ viedla k mimoriadnym riešeniam a úspešnému príbehu, ktorý trvá až dodnes. Pôsobenie Sigharta Klaußa sa vyznačovalo zapájaním zamestnancov s ich nápadmi, iniciatívami a kvalifikáciou až po delegáciu podnikateľskej zodpovednosti.

Prinášame Vám rozhovor s naším zakladateľom Sighard Klaußom, ktorého vyspovedala Manuela Maurer.


 

M. Maurer: Keď ste Siklu v roku 1967 ako 27-ročný založili, neexistoval ešte nijaký samostatný produktový systém, resp. upevňovacie riešenia, ako ich poznáme dnes. Čo vás podnietilo k tomu stať sa podnikateľom?

S. Klauß: Nezakladal som podnik na základe nejakej vízie. Tá sa objavila o pár rokov neskôr. Narodil som sa v polovici druhej svetovej vojny a to bolo v porovnaní s dneškom skutočne chudobné a neisté obdobie. Vo veku 14 rokov som absolvoval obchodné učilište v Stuttgarte. Mojim cieľom bolo byť od začiatku nezávislý a samostatný. Keď som mal 20 rokov, založili sme si s mojou manželkou rodinu a do 1966 sme boli obdarovaní štyrmi deťmi. Rozhodnutie založiť si vlastný podnik vzniklo, keď som dostal práva na predaj jednoduchého upevnenia potrubí. Zamestnal som ľudí do predaja, moja manželka a susedia organizovali zasielanie produktov. Potom sme rýchlo nabrali ďalších ľudí do administratívy. Priebežne pribúdali nové obchodné produkty. Prvé zahraničné zastúpenie firmy sme otvorili už v roku 1968 v Rakúsku. Rozbeh bol teda úspešný. Nemecko, ale aj vlastne celá Európa sa pokúšala s plným nasadením neustále zlepšovať životné podmienky. A my sme boli stále pritom.

Manuela Maurer a Sighard Klauß
 

 

M. Maurer: Sikla vymyslela v 90-tych rokoch prvý rýchlomontážny systém Pressix. K tomu sa viaže pekná príhoda, v ktorej hral toaletný papier v pravom zmysle slova prelomovú úlohu.

S. Klauß: Upevnenie potrubných vedení pozostáva z viacerých častí a pracovať pri strope a stáť pritom na rebríku je namáhavé: jednotlivé časti vám padajú dole, musíte zísť z rebríka, nájsť ich a znovu vyjsť hore. Zaoberali sme sa týmto problémom a vyriešili ho pomocou systému Pressix. Závitový kolík sa však musel odrezať na mieru, čoho dôsledkom bol skosený závit. Rozprával som sa o tom s manželkou počas jednej cesty autom do Rakúska. Mala k problému takýto komentár: Riešením by bolo urobiť to ako pri toaletnom papieri, na mieste požadovaného zlomu jednoducho odlomiť a hotovo. Ahá, na mieste požadovaného zlomu! Pri najbližšej príležitosti som o tom hovoril s našim technickým oddelením. Výsledkom bola potom závitová tyč s drážkami, tzv. závitový kolík Sikla, ktorý výrazne uľahčil prácu. Ako sa vraví: Odpozoruj z poznaného a aplikuj do nového.

 
M. Maurer: Ako vtedy, tak aj dnes, sú to ľudia, ktorí tvoria úspech firmy Sikla. Ako ste dokázali prepojiť úspešné a empatické vedenie zamestnancov s ďalším rozvojom podniku?

S. Klauß: Sme rodinnou firmou a chceme ňou aj zostať. Moje životné krédo je: Správaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. Toto „zlaté pravidlo“ je tiež základom našich podnikových smerníc, ktoré skoro bezo zmien platia od roku 1980 pre vzájomný interný a externý styk. Z toho vznikol štýl založený na spoľahlivosti a dôvere.Sighard Klauß a jeho manželka V aktuálnej situácii celosvetovej krízy, spojenej s koronavírusom, sa to prejavuje tak, že rodina vlastniaca spoločnosť, napriek zvýšeným obchodným rizikám, všetkým zamestnancom Sikla na celom svete prisľúbila mesačné platy v plnej výške. Samozrejme nikto nevie, ako dlho sa to bude dať vydržať, ale podľa nášho názoru prinášajú spoločne vytvorené zisky taktiež záväzok v konaní podnikateľa. Zamestnanci nám za to ďakujú dôverou, výkonmi a nadšením. V roku 1985 som zaviedol stratégiu EKS a vyučoval som ju na mnohých seminároch. Jej štyri princípy úspechu sa dajú stručne zhrnúť takto:

 

1. Špecializáciou k špičkovým výkonom.

2. Myslite komplexne, nie lineárne.

3. Začnite pri najväčšom probléme vašej cieľovej skupiny.

4. Maximalizácia úžitku má prednosť pred maximalizáciou zisku.

Úspech a empatia sa teda navzájom nevylučujú. Sú kľúčom ďalšieho rozvoja podniku.

 
M. Maurer: Krízy sú aj šancami alebo inak povedané, krízy sú výzvou robiť veci lepšie. Vo vašej podnikateľskej činnosti ste zažili veľké zmeny hospodárstva a podmienok. Existuje z vášho pohľadu nejaký recept na úspech, ako možno z krízy vyjsť silnejší?

S. Klauß: Krízy patria k životu. Niekedy vznikajú bez nášho učinenia, niekedy sme ale za ne spoluzodpovední alebo ich dokonca zapríčiňujeme. Hovorím to vedome, pretože som sám oboje zažil. A tiež som urobil chyby. Po období povojnovej výstavby v Nemecku, dopyt na stavebnom trhu v priebehu 10 rokov masívne klesol. To viedlo prirodzene k silnému poklesu v obrate. Zvýšenie dopytu pomocou zníženia cien je jedno možné riešenie. Rozšírenie ponuky pre zákazníkov z iných cieľových skupín zase iné. Skúsili sme oboje. Stratégia znižovania cien nás stála veľa peňazí. To by som už dnes neurobil. Úspech prišiel znovu až vtedy, keď sme začali konzekventne vstupovať na nové trhy. To si vyžaduje veľké investície, ktoré treba najprv zarobiť. Už v roku 1979 sme vyvinuli produkty pre trh so samohasiacimi zariadeniami. Neskôr nasledovali produktové systémy na výstavbu krytov civilnej ochrany. Toto enormne prispelo k zvýšeniu technickej kompetencie v podniku. Pre výstavbu zariadení sme na trh priniesli prvý skrutkovaný upevňovací systém Simotec. O niekoľko rokov neskôr k tomu pribudol ešte multifunkčný montážny systém siFramo. A tak sa dlhá kríza v pozemnom staviteľstve stala pre nás podnetom hľadať si nové šance. Dnes sa cítime rovnako doma v projektovej výstavbe ako

aj vo výstavbe priemyselných objektov a zariadení, pri stavbe lodí a v energetickom sektore. Všade tam, kde sa kladú potrubia, sú naši potencionálni zákazníci. Budovanie našich zastúpení v jednotlivých krajinách v Európe, ale aj inde nám prinieslo ďalšie rastúce trhy. Na našej ceste sme veľmi sústredení na široký záber. To nás robí silnými.

 

Montážne systémy

 

M. Maurer: Medzinárodnú skupinu spoločností dnes vedú vaši synovia Dieter a Reiner, no v spoločnosti je už aktívna aj tretia generácia. Na čo ste mimoriadne hrdý, ak sa spätne pozriete na vaše životné dielo?
Dieter a Reiner Klauß

S. Klauß: Slovo hrdý by som nerád nepoužil. Áno, som vďačný! Vďačný za to, že sa synom podarilo žiť „rodinnou kultúrou“ a pokračovať vo vedení v súlade s požiadavkami doby. Vďačný som aj za riaditeľov a vedúcich pracovníkov, ktorí realizujú stratégie, ktoré tak podstatnou mierou prispievajú k celkovému úspechu. Som vďačný za to, že v spoločnosti Sikla, nakoľko do toho vidím, všetci zamestnanci chcú, aby mal podnik úspech, a podporujú ho svojou prácou. A samozrejme sa veľmi teším z „tretej generácie“. Ktorý zakladateľ firmy ju ešte vôbec môže zažiť? Má moju plnú dôveru. Som si istý, že určia nové smerovanie a prinesú so sebou veľa empatie a ocenenia pre ľudí v Sikle. Vedieť počúvať, zachovať dobré a osvedčené veci, učiť sa od iných, odvážiť sa ísť novými cestami – to všetko patrí k zodpovednosti vo vedení.

 

M. Maurer: Posledná otázka, čo robí podnikateľ-zakladateľ na dôchodku?

S. Klauß: Pozorujem rozvoj firemnej skupiny s prianím toho najlepšieho a radosťou, som v kontakte s niektorými zamestnancami Sikla a ešte pracujem na budúcich plánoch. A mám veľa času na cestovanie s karavanom, na jazdenie na bicykli, lyžovanie a v neposlednom rade aj na život spolu s mojou milovanou manželkou. Obaja sme zaangažovaní v našej veľkej rodine a máme možnosť každý deň sa zúčastňovať na jej živote.

 

Ak sa o nás chcete dozvedieť viac, o našich dcérskych spoločnostiach, pôsobení vo svete ale aj na Slovensku, neváhajte a pozrite si náš Sikla Magazín 2020/21. 

Sikla Magazín 2020/21  

 

Matúš Dziura

Autor Matúš Dziura

Technik

matus.dziura@sikla.com

Pridaj komentár