Ochrana zdrojov a udržateľný rozvoj so Siklou

Len vďaka prírode existuje naša spoločnosť Sikla. Uvedomujeme si, že úspech ako aj budúcnosť Sikly závisí, z dlhodobého hľadiska, od nakladania s prírodným bohatstvom a materiálnymi zdrojmi. Pri našom postavení ako zodpovednej rodinne orientovanej firmy, Sikla  pevne zakomponovala ochranu prírodných zdrojov a ekologické postupy výroby do svojho podnikového mandátu.


 

 
„Iba vo svete, ktorý sa snaží o optimálne udržateľné hospodárstvo, bude možné dosiahnuť rast a prosperitu pre nás a naše deti.“

 Dieter Klauß, majiteľ spoločnosti

 


Mandát SIKLA

Produkty a ich výroba

Na začiatku vývoja produktu, sa snažíme o čo najväčšiu možnosť jeho recyklácie.

Poskytujeme dokumenty bezpečnostných údajov pre výrobky, ktoré vyžadujú zodpovedajúci stupeň starostlivosti o zdravie z hľadiska ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Sikla následne sleduje princíp „extended workbench“. Pri výbere dodávateľov kladieme dôraz na produkčné metódy s ohľadom na environmentálnu udržateľnosť.

Preto je pre nás nesmierne dôležité, či sú naši hlavný dodávatelia certifikovaný v súlade s medzinárodným štandardom environmentálneho manažmentu ISO 14001. Naši výrobcovia sú povinný nepoužívať materiály škodiace životnému prostrediu alebo zdraviu.

Výroba pre SIKLA

Balenie

Používame výhradne len kartónové krabice vyrobené z environmentálne prijateľných a recyklovateľných materiálov a zameriavame sa na čo najmenšie využívanie metód balenia a tlače, ktoré znečisťujú životné prostredie. Za vrátenie a recykláciu našich obalov zodpovedajú iba kvalifikovaný poskytovatelia daných služieb.

 

Redukcia energetickej spotreby a vypúšťaných emisií

Energetický audit bol vykonaný v sídle spoločnosti v VS-Schwenningen v juhozápadnom Nemecku a v ostatných distribučných lokáciách začiatkom roku 2016. Výsledky nadobudnuté z tohto auditu boli integrované do opatrení pre vylepšenie energetickej efektívnosti. Preto využívame generovanie energie a uskladňovanie energie pri výstavbe nových budov, rozširovaní našich existujúcich závodov alebo modernizáciu vybavenia našich budov. Napríklad, nový sklad vo Villingen-Schwenningen bol vybavený fotovoltaickým systémom o výkone 99KWp.Úspora zdrojov SIKLA

 

Šetrenie zdrojov používaním 🔶 siFramo

Systém siFramo má lepšiu ekologickú stopu než bežné konvenčné oceľové nosníky vďaka svojej oveľa menšej váhe.

Životný cyklus siFramo

Udržateľný  a priekopnícky dizajn budov so softvérovými aplikáciami BIM

Kvalita budov a predovšetkým hodnota nehnuteľnosti závisí čoraz viac od jej udržateľnosti.

BIM <-> SIKLA

S príchodom digitalizácie a plánovacích metód BIM pre výstavbu, sa štandardizované pracovné metódy stávajú relevantnými aj pre služby v oblasti budov. Všetci zainteresovaný v činnosti výstavby, majú prístup k informáciám biznis modelu a môžu upraviť jeho obsah relevantným alebo požadovaným obsahom. V životnom cykle budovy je množstvo prípadov, ktorých inšpekcia alebo vyhodnocovanie môže prebiehať automaticky na základe definovaných pravidiel a dostupnosti relevantných informácií. To šetrí cenné zdroje a ponúka lepšie podklady pre rozhodovanie. V tomto prípade je dôležitá efektívna koordinácia a disciplinované 

použitie vhodných modelových pokynov. Pri plánovaní spolupráce na digitálnom modeli sú ovplyvniteľné faktory a rozhodnutia dokumentované sledovateľným spôsobom. Táto transparentnosť a systémová komunikácia vedie k lepším plánovaným výsledkom a zvyšuje prevádzkyschopnosť. To umožňuje celkové zlepšenie kvality.

 

Účinok úspor z rozsahu spracovania projektu v BIM sa pri plánovaní podpory často ešte stále podceňuje. Na základe efektívneho predbežného plánovania sú priemyselné predmontáže vynikajúcim faktorom na zaručenie úspechu projektu s ohľadom na termíny a náklady. Tu sa Sikla pozerá späť na 20 rokov skúseností.

So Sikla CAD aplikáciami SiCAD4TRICADMS a SiCAD4Revit, dokážu plánovači a spracovatelia integrovať naše produkty do ich CAD systému, inteligentne a konfigurovateľným spôsobom.


 

Radi by ste vedeli o našom systéme siFramo viac? Kliknite na odkaz nižšie a dozviete sa všetko potrebné.

siFramo  

 

Matúš Dziura

Autor Matúš Dziura

Technik

matus.dziura@sikla.com

Pridaj komentár