Ako zabezpečíme kvalitu výrobkov ?

V spoločnosti Sikla sa vždy snažíme poskytovať spoľahlivé výrobky a služby, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Naša angažovanosť voči kvalite a bezpečnosti sa odráža v našom osvedčenom a pružnom systéme riadenia kvality, ktorý je založený na neustálom zlepšovaní a dôslednom dodržiavaní medzinárodných noriem. S potešením Vám dnes predstavujeme naše aktivity na zabezpečenie kvality výrobkov Sikla.

Požiadavky na kvalitu na trhu

Požiadavky trhu musia byť splnené bez kompromisov. Požiadavky na kvalitu výrobku v stavebníctve sa líšia v závislosti od typu výrobku a konkrétneho stavebného projektu.

Zameriavame sa na týchto päť najdôležitejších požiadaviek na kvalitu v stavebníctve:

 • Bezpečnosť: Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Výrobky, ktoré nie sú bezpečné, môžu ohroziť ľudské životy a mať závažné právne a finančné dôsledky.
 • Funkčnosť: Plnenie zamýšľaných funkcií je rozhodujúce, pretože stavebné výrobky musia podporovať hlavný účel stavby.
 • Trvanlivosť a stabilita: Dlhodobá integrita stavby je nevyhnutná na ochranu investície a uspokojenie potrieb používateľov na mnoho rokov dopredu.
 • Dodržiavanie noriem a štandardov: Dodržiavanie noriem a štandardov špecifických pre dané odvetvie je dôležité na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a interoperability.
 • Udržateľnosť a energetická účinnosť: Vzhľadom na rastúci význam environmentálnych aspektov a energetickej účinnosti by stavebné výrobky mali prispievať k minimalizácii ekologickej stopy a šetreniu zdrojov.

Náš prísľub kvality

Náš prísľub kvality je založený na týchto kľúčových zásadách:

 1. Certifikované systémy riadenia: Neustále rozširujeme naše certifikované systémy riadenia, aby sme splnili najvyššie požiadavky na kvalitu.
 2. Usmernenia pre celú skupinu: Zaviazali sme sa dodržiavať kvalitu v každom kroku procesu prostredníctvom štandardizovaných usmernení platných pre celú skupinu.
 3. Normy a zákony: Dodržiavanie noriem a zákonných požiadaviek je pevne zakotvené vo všetkých oblastiach nášho podnikania.
 4. Transparentnosť prostredníctvom dokumentácie procesov: Naša komplexná dokumentácia procesov zabezpečuje prehľadnosť a sledovateľnosť všetkých činností.

 

Naším poslaním je zabezpečiť vynikajúce skúsenosti zákazníkov a bezchybné vzťahy so zákazníkmi. V prípade sťažností dôkladne analyzujeme a efektívne riešime problémy, aby sme uspokojili našich zákazníkov. Ako priekopníci v oblasti upevňovacích technológií sa vášnivo usilujeme o kvalitu a o to, aby sme spoločne urobili maximum.

Kvalita v každej fáze

Náš prísľub špičkového výkonu zabezpečujeme okrem iného prostredníctvom nasledujúcich testovacích procesov:

 • Overenie, validácia a schválenie návrhu
 • Počiatočná vzorka a prvá kontrola výrobku
 • Testovanie a schvaľovanie procesov
 • Kontrola počas výroby
 • Neustále zlepšovanie

Naše certifikácie

V spoločnosti Sikla sme hrdí na to, že môžeme zdôrazniť náš záväzok k dokonalosti a kvalite prostredníctvom rôznych certifikátov, schválení a dobrovoľného monitorovania tretími stranami. Patria medzi ne napríklad

 

Tieto akreditácie potvrdzujú náš záväzok dodržiavať najvyššie štandardy a ponúkajú našim zákazníkom dôveru, ktorú si zaslúžia - v súlade s heslom #siklasicher.

Prehľad našej práce a ďalšie zaujímavé informácie nájdete na stránke riadenia kvality na našej domovskej stránke. Stačí sa len pozrieť.

ODKAZ QM-STRÁNKA

Sikla Slovensko

Autor Sikla Slovensko

Sikla Slovakia je jednou z popredných spoločností v oblasti upevňovacích systémov na trhu. Jej ponuka zahŕňa širokú škálu služieb súvisiacich s návrhom spojovacích prostriedkov pre technické vybavenie budov, dodávkou spojovacích prostriedkov a profesionálnou projektovou starostlivosťou počas výstavby. Spoločnosť tiež poskytuje multifunkčné montážne systémy pre priemyselné inštalácie. Ponúkané výrobky spĺňajú najvyššie štandardy kvality, prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti, šetria čas a uľahčujú prácu.

info.sk@sikla.com

Pridaj komentár